Jeden podvozek

mnoho řešení ...

Veškerou vlastní výrobu i kvalitní vývoj zajišťuje firma Panav, a.s. Panav je jedním z největších výrobců přívěsů a návěsů ve Střední a Východní Evropě. Nabízíme produkt od jeho projektového zpracování,
výroby prototypu až po zkoušky a jeho sériovou výrobu. Našimi zákazníky jsou dopravní a přepravní společnosti, strojírenské závody, společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím a distributoři zemědělských a potravinářských produktů. Traktorové nosiče CARGO HOOK najdou uplatnění
jak v komunální tak zemědělské sféře. Celkem nabízíme 8 základních typů, z toho 5
jak v kloubovém tak i teleskopickém provedení.S nosiči CARGO HOOK se zaměřujeme
jak na komunální, tak zemědělskou sféru. Velkou oblibu si získali nosiče s hydraulickými
nakládacími jeřáby. Neoddělitelnou součástí naší nabídky je sortiment kontejnerů
a nástaveb na komunální a bio odpad, cisterny, kontejnery s výsypem popelnic atd.
Stále více nachází traktorové nosiče kontejnerů uplatnění v zemědělství.
Kontejnerový systém s přepravními kontejnery na sypké komodity,
rozmetadlo, fekál, adt., ušetří mnoho prostředků při nákupu
a spoustu času při výměně nástaveb.